Fyrkantiga rörsäkringslänkar med knivkontakter

  • Square Pipe Fuse Links With Knife Contacts

    Fyrkantiga rörsäkringslänkar med knivkontakter

    Variabelt tvärsnittssäkringselement tillverkat av ren koppar eller silver förseglad i patron tillverkad av högvärdig keramik, Säkringsrör fylld med kemiskt behandlad kvartssand med hög renhet som bågsläckningsmedium. Punktsvetsning av säkringselementändarna till terminalerna säkerställer tillförlitlig elektrisk anslutning och bildar kontakter av knivtyp. Indikator eller spärr kan vara ansluten till säkringslänken för att visa säkringens utklipp eller för att ge olika signaler och för att bryta kretsen automatiskt.