Null Line Fuse

  • Null line fuse

    Null linjesäkring

    Denna serie av Null line-säkringar kan utrustas med RT18-serien av säkringshållare / baser och DR-serien för säkringsfrånkoppling
    switchar för användning, t.ex. kan den kombineras fritt till RT18-32 3P + N-strukturer etc. eller kombineras som kundens krav.