Säkringsövervakningsenheter

  • Fuse monitoring devices

    Säkringsövervakningsenheter

    Den består av följande delar: 1. Smältanslag, 2. Mikrobrytare (med en normal nära kontakt och en normal öppen kontakt), 3. En bas för anfallaren och omkopplaren. Säkringsövervakningsanordningar är vanligtvis parallella under lockets fästskruvar i säkringens ändar. När säkringen går sönder, slår stiftet ut ur anfallaren, mikrobrytaren trycktes in och signalen skickades ut eller kretsen skars ned. Därefter kan avståndet mellan de två fäständarna justeras i ett visst intervall för parallellisering med säkringar med olika höjder.