Säkringsbaser för fyrkantiga rörsäkringar med knivkontakter