Automatsäkring

  • Automobile Fuse

    Automatsäkring

    Denna serie fordonssäkringar består av två delar, säkringslänkar och säkringsbaser. Enligt olika applikationer kan säkringslänkarna delas in i normal typ (CNL, RQ1) och snabb typ (CNN), båda skruvanslutna. Säkringslänkarna kan anslutas direkt till en installerad säkringsbas (RQD-2) för bekväm säkringsutbyte.